Chuông hình cho nhà riêng (Video Door Phone)

Hệ thống chuông hình cho nhà riêng kết nối camera với các màn hình trong nhà thay cho chuông thông thường, ngoài ra hệ thống còn có thể kết nối với các thiết bị báo động, báo cháy...

1. Cấu hình hệ thống


2. Thiết bị
Nhận xét