FutechJSC

Thiết bị đọc vân tay

Sử dụng công nghệ sinh trắc học trong việc nhận dạng vân tay, ứng dụng trong việc quản lý vào ra hoặc chấm công

Đọc tiếp


FutechJSC

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt sử dụng công nghệ sinh trắc trong việc nhận dạng khuôn mặt

Đọc tiếp


FutechJSC

Đâu đọc thẻ từ

Thiết bị đọc thẻ từ (thẻ mifare, proximity, HID iClass), ứng dụng kiểm soát vào ra và chấm công

Đọc tiếp


FutechJSC

Phần mềm kiểm soát vào ra và chấm công

Phần mềm chuyên dụng cho hệ thống quản lý vào ra và chấm công, kết nối với tất cả các thiết bị từ vân tay, thẻ từ, khuôn mặt... tạo thành một hệ thống đồng nhất

Đọc tiếp


FutechJSC

Thiết bị xác thực trực tuyến

Thiết bị xác thực trực tuyến là thiết bị sử dụng vân tay hoặc thẻ từ để xác thực trực tuyến qua mạng hoặc đơn giản sử dụng để đăng ký vân tay cho người dùng

Đọc tiếp


FutechJSC

Bộ điều khiển

Bộ điều khiển chuyên dụng, kết nối đến đầu đọc thẻ, vân tay, khuôn mặt. Điều khiển 1, 2, 4 cửa

Đọc tiếp