FutechJSC

Chuông hình cho nhà riêng (Video Door Phone)

Hệ thống chuông hình cho nhà riêng kết nối camera với các màn hình trong nhà thay cho chuông thông thường, ngoài ra hệ thống còn có thể kết nối với các thiết bị báo động, báo cháy...

Đọc tiếp


FutechJSC

Chuông hình cho tòa nhà (Home Automation System)

Hệ thống chuông hình cho tòa nhà kết nối các căn hộ với trung tâm và lobby phone, guard phone...

Đọc tiếp