Hệ thống thẻ đa năng

Hệ thống thẻ đa năng sử dụng thẻ cho nhiều dịch vụ và mục đích khác nhau như thanh toán căn tin, mua sách, quản lý xe vào ra, mua sắm

1. Cấu hình hệ thống


2. Thiết bị

 • Máy chủ


 • Máy khách

 • Đầu đọc thẻ

 • Thiết bị thanh toán


 • Màn hình hiển thị


3. Nguyên lý hoạt động
 • Thẻ được cấp phát cho người dùng
 • Sau khi được cấp phát thẻ, người dùng có thể sử dụng thẻ để thực hiện các thanh toán tại 
  • Quầy Kanteen (mua hàng) 
  • Nhà để xe (kiêm vé gửi xe) 
  • Máy bán hàng tự động 
  • Thư viện: Mua sách kiêm thẻ thư viện 
  • Nhà ăn hoặc các điểm mua bán khác
 • Khi thẻ hết tiền, hết hiệu lực hoặc có sự cố về thẻ người dùng đến các điểm quản lý thẻ để nạp tiền hoặc kích hoạt lại thẻ 
 • Kiểm tra thông tin thẻ tại các điểm công cộng có lắp đặt màn hình và đầu đọc thẻ

4. Các điểm đã triển khai và lắp đặt hoàn thiện
 • Trường đại học Kinh doanh Công nghệ - sử dụng thẻ đa năng để quản lý xe ra vào, nhà ăn, thư viện, máy bán hàng tự động
 • Nhà máy Microsoft - sử dụng thể thanh toán ở căn tin và nhà ăn
 • Công ty phần mêm Fpt - Láng Hòa Lạc


Nhận xét

 
 
 

Follow us

Thẻ