FutechJSC

Tuyển lập trình viên

Lập trình phát triển các dự án phần mềm trên nền tảng webite, ứng dụng web; trên nền tảng .NET và các framework hỗ trợ Tham gia triển khai, tích hợp các phần mềm dịch vụ CNTT.

Đọc tiếp


FutechJSC

Thông báo tuyển lập trình viên .NET

Trung tâm R&D thông báo tuyển 05 lập trình viên .NET

Đọc tiếp