FutechJSC

Tuyển lập trình viên

Lập trình phát triển các dự án phần mềm trên nền tảng webite, ứng dụng web; trên nền tảng .NET và các framework hỗ trợ Tham gia triển khai, tích hợp các phần mềm dịch vụ CNTT.

Đọc tiếp


FutechJSC

Xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh

Xử lý vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ bằng hình ảnh

Đọc tiếp


FutechJSC

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt sử dụng công nghệ sinh trắc trong việc nhận dạng khuôn mặt

Đọc tiếp