FutechJSC

Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình

- Làm bản vẽ shop drawing - Giám sát thi công và làm hồ sơ thanh quyết toán - Bóc tách khối lượng, báo giá, lập hồ sơ thầu - Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế hệ thống Điện/HVAC/Nước/PCCC

Đọc tiếp


FutechJSC

Chuyên viên Kỹ thuật Đấu thầu

Kiểm tra tính toán, thiết kế và đưa ra các giải pháp thiết kế kinh tế hiệu quả cho hệ thống MEP của các công trình Futech dự thầu nằm trong chuyên môn phụ trách. Rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế . Đưa ra ý kiến nhận xét và phương án tối ưu nhằm bảo đảm kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, phù hợp thực tế, phối hợp với các hạng mục về nội thất, thiết bị

Đọc tiếp