FutechJSC

Kế Toán Tổng Hợp & Chuyên Viên Tài Chính

• Quản lý, theo dõi sổ sách kế toán chung • Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng quý và thực hiện các báo cáo thuế; • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết; • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu; • Tổng hợp, báo cáo nội bộ hàng tháng theo yêu cầu của quản lý

Đọc tiếp

FutechJSC

Tuyển dụng tháng 8

Bộ phận nhân sự công ty thông báo tuyển dụng tháng 8 năm 2016, ứng viên quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển tại văn phòng công ty hoặc qua email, ghi rõ vị trí ứng tuyển.

Đọc tiếp


FutechJSC

Thông báo tuyển nhân viên kinh doanh

Futech tuyển 05 cán bộ kinh doanh tại Hà Nội

Đọc tiếp


FutechJSC

Thông báo tuyển lập trình viên .NET

Trung tâm R&D thông báo tuyển 05 lập trình viên .NET

Đọc tiếp