FutechJSC

Video giới thiệu sản phẩm Fingertec

Video giới thiệu chi tiết các sản phẩm Fingertec do Futech phân phối tại thị trường Việt Nam

Đọc tiếp


FutechJSC

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt

Thiết bị nhận dạng khuôn mặt sử dụng công nghệ sinh trắc trong việc nhận dạng khuôn mặt

Đọc tiếp